Miesiąc: styczeń 2018

Zmieniają się warunki techniczne w budownictwie

Mieszkanie nie mniejsze niż 25 mkw. i aneksy kuchenne także w kawalerkach. Zmieniają się warunki techniczne w budownictwie Od 1 stycznia 2018 r. weszła w życie nowelizacja Rozporządzenia ministra infrastruktury i budownictwa w sprawie warunków technicznych, jakim powinny odpowiadać budynki i ich usytuowanie. Dla osób kupujących lokale od deweloperów oznacza to, iż powinni  znaleźć ofertę bardziej dostosowaną do ich

Rodzaje zarządu we wspólnocie mieszkaniowej

Rodzaje zarządu we wspólnocie mieszkaniowej Wspólnoty mieszkaniowe mają obowiązek wybrać  jeden z dwóch wariantów zarządzania: powierzyć zarząd  ( art. 18 ust. 1 Ustawy o własności lokali), albo wybrać zarząd właścicielski. Jeżeli we wspólnocie mamy do czynienia z wybranym zarządem właścicielskim , często dodatkowo spotkamy się z zarządem zleconym. Oprócz tych dwóch wariantów zarządzania istnieje jeszcze

Czym jest wspólnota mieszkaniowa?

Zgodnie z definicją zawartą art. 6 ustawy z dnia 24 czerwca 1994 r. o własności lokali (tekst jednolity: Dziennik Ustaw z 2000 r., numer 80, pozycja 903), wspólnotę mieszkaniową tworzy ogół właścicieli, których lokale wchodzą w skład określonej nieruchomości. Aby dobrze zrozumieć tę definicję należy odpowiedzieć na pytanie, o jakie lokale tu chodzi. Członkiem wspólnoty