Rynki nieruchomości mieszkaniowych w największych polskich miastach różnią się pod względem poziomu, oferty, okresowej sprzedaży czy średniej cen.
Analizując ogłoszenia, można zauważyć jedną wspólną cechę wybranych miast – dominujący odsetek mieszkań 2- oraz 3-pokojowych.

Największy udział takie lokale miały w ofercie wrocławskiego rynku – 80%. W Gdańsku i Poznaniu, mieszkania 2- lub 3-pokojowe stanowiły po 76% całkowitej oferty. W Krakowie, struktura pokojowa mieszkań przeznaczonych na sprzedaż była najbardziej zróżnicowana. Łącznie lokale 2- i 3-pokojowe stanowiły 62% całkowitej oferty.