Kategoria: Blog

Home  »  Blog

ZMIANY W UŻYTKOWANIU WIECZYSTYM

Użytkowanie wieczyste – co to jest? Prawo użytkowania wieczystego w przypadku dysponowania nieruchomością jest zbliżone do prawa własności, jednak właścicielem nieruchomości pozostaje Skarb Państwa lub jednostka samorządu terytorialnego np. gmina. Prawo to ma charakter terminowy. Jest ono zbywalne i dziedziczne lecz ograniczone w czasie. Nie może trwać krócej niż 40 lat, ale nie dłużej niż

Zmieniają się warunki techniczne w budownictwie

Mieszkanie nie mniejsze niż 25 mkw. i aneksy kuchenne także w kawalerkach. Zmieniają się warunki techniczne w budownictwie Od 1 stycznia 2018 r. weszła w życie nowelizacja Rozporządzenia ministra infrastruktury i budownictwa w sprawie warunków technicznych, jakim powinny odpowiadać budynki i ich usytuowanie. Dla osób kupujących lokale od deweloperów oznacza to, iż powinni  znaleźć ofertę bardziej dostosowaną do ich

Rodzaje zarządu we wspólnocie mieszkaniowej

Rodzaje zarządu we wspólnocie mieszkaniowej Wspólnoty mieszkaniowe mają obowiązek wybrać  jeden z dwóch wariantów zarządzania: powierzyć zarząd  ( art. 18 ust. 1 Ustawy o własności lokali), albo wybrać zarząd właścicielski. Jeżeli we wspólnocie mamy do czynienia z wybranym zarządem właścicielskim , często dodatkowo spotkamy się z zarządem zleconym. Oprócz tych dwóch wariantów zarządzania istnieje jeszcze

Czym jest wspólnota mieszkaniowa?

Zgodnie z definicją zawartą art. 6 ustawy z dnia 24 czerwca 1994 r. o własności lokali (tekst jednolity: Dziennik Ustaw z 2000 r., numer 80, pozycja 903), wspólnotę mieszkaniową tworzy ogół właścicieli, których lokale wchodzą w skład określonej nieruchomości. Aby dobrze zrozumieć tę definicję należy odpowiedzieć na pytanie, o jakie lokale tu chodzi. Członkiem wspólnoty

Kupujesz mieszkanie? To trzeba wiedzieć.

Decydując się na zakup mieszkania, kierujemy się różnymi kryteriami. Wielkością, lokalizacją czy standardem wykończenia. I to właśnie takie cechy mają zasadniczy wpływ na cenę lokalu, dlatego nie powinno dziwić, że podobne do siebie metrażem mieszkania różnią się pod tym względem znacząco. Co w takim razie najbardziej wpływa na wartość zakupionego M? Wycenę nieruchomości sporządza rzeczoznawca majątkowy,

Zmiany w ustawie o kredycie hipotecznym

22 lipca weszła w życie nowa ustawa dot. kredytu hipotecznego. Zmiany mają na celu zwiększyć bezpieczeństwo klientów i nakazują bardziej przejrzyste przedstawianie ofert przez banki. Na czym polegają reformy i jakie punkty budzą wątpliwości? Czy nowe przepisy uderzą w branżę deweloperską? Wyższe marże Zgodnie z analizą Open Finance banki przeciętnie deklarują poziom marż na ok. 2,1%. W porównaniu z

Jakie mieszkania kupujemy najchętniej?

W strukturze pokojowej oferty mieszkań największy udział mają lokale 2- i 3-pokojowe. Są one również najczęściej wybierane przez nabywców. W jakich dzielnicach najczęściej są wyszukiwane najpopularniejsze lokale? Rynki nieruchomości mieszkaniowych w największych polskich miastach różnią się pod względem poziomu, oferty, okresowej sprzedaży czy średniej cen. Analizując ogłoszenia, można zauważyć jedną wspólną cechę wybranych miast – dominujący odsetek