Miesiąc: październik 2018

ZMIANY W UŻYTKOWANIU WIECZYSTYM

Użytkowanie wieczyste – co to jest? Prawo użytkowania wieczystego w przypadku dysponowania nieruchomością jest zbliżone do prawa własności, jednak właścicielem nieruchomości pozostaje Skarb Państwa lub jednostka samorządu terytorialnego np. gmina. Prawo to ma charakter terminowy. Jest ono zbywalne i dziedziczne lecz ograniczone w czasie. Nie może trwać krócej niż 40 lat, ale nie dłużej niż