Konserwacja

Home  »  Konserwacja

Konserwacja nieruchomości

________________

Zarządzamy z pasją

Obsługa techniczna nieruchomości

 • Prowadzenie książki obiektu,
 • Sporządzanie wykazu niezbędnych do wykonania remontów nieruchomości wspólnej wynikających z przeprowadzonych przeglądów okresowych,
 • Informowanie mieszkańców o planowanych przeglądach i pracach remontowych poprzez ogłoszenia wywieszane na klatkach schodowych oraz umieszczane na strome internetowej,
 • Sporządzanie warunków adaptacji pomieszczeń nieruchomości wspólnej, przygotowywanie i zawieranie umów na wykonanie robót adaptacyjnych, nadzorowanie ich wykonania i odbiór w imieniu wspólnoty,
 • Zapewnienie całodobowych dyżurów służb technicznych,
 • Zlecanie zabiegów dezynsekcji, dezynfekcji i deratyzacji,

Prace konserwacyjne z zakresu hydraulika, elektryka, ogólnobudowlane, „Pan Złota Rączka” wykonywane są tylko przez wieloletnich pracowników C.O.R.N. Biur-Mar, co pozwala nam na bezpośredni nadzór nad wykonaniem przez nich zleconych prac, ich wysoki poziom i terminowość. Staramy się wszelkiego typu awarie, usterki usuwać w ramach zawartej z nasza firma kompleksowej umowy na zarządzanie i konserwację budynku. Prace wymagające wyspecjalizowane serwisu wykonywane są na podstawie odrębnych umów ( serwis kotłowni, domofonów, kamer etc.).

Standardowy zakres prac:

 • Prowadzenie robót polegających na drobnych naprawach i czynnościach bieżącej konserwacji  w obrębie nieruchomości wspólnej w następujących instalacjach: elektrycznej, odgromowej, wodociągowej, kanalizacji sanitarnej, kanalizacji deszczowej, centralnego ogrzewania, ciepłej wody użytkowej
 • Usuwanie zatorów na głównych pionach kanalizacyjnych
 • Usuwanie awarii przyłącza wodnego
 • Zapewnienie sprawności wspólnej instalacji ciepłej wody
 • Zapewnienie sprawności wspólnej  instalacji c.o.
 • Zapewnienie sprawności grzejników
 • Utrzymanie prawidłowości oświetlenia budynku
 • Zapewnie prawidłowości funkcjonowania wspólnej instalacji elektrycznej